Inkubator Przedsiębiorczości

Radom, Kościuszki 1

Website

48/360 00 45

pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

Misja
Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w celu ograniczenia skutków bezrobocia, animowanie rozwoju lokalnego poprzez tworzenie odpowiednich instrumentów.

Prowadzone działania
Zorganizowanie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeń Kredytowych, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Podobne Parki