Opolski Park Naukowo – Technologiczny

Prószkowska 76 , Opole

Website

+48 77 449 8068

Opolski Park Naukowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu,
skrót: OPNT Sp. z o.o w Opolu

Rok utworzenia Spółki: lipiec  2001 r., pierwszy prezes Przemysław Burtny.

Przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie środowiska innowacyjnego zwiększającego konkurencyjność i  dynamikę wzrostu gospodarki regionu opartej na wiedzy i nowych technologiach zdolnej do trwałego i zrównoważonego rozwoju zapewniającego przyrost miejsc pracy, a także wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników i studentów będących przedsiębiorcami, w szczególności poprzez:
a)    Wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20.Z),
b)    Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego   ( 71.33. Z),
c)    Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ( 71.34.Z),
d)    Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z),
e)    Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
f)    Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (73.20.A),

g)    Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),
h)    Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
i)    Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  (74.14.A),
j)    Badania i analizy techniczne (74.30.Z),
k)    Reklama (74.40.Z),
l)    Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
m)    Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 80.42.B).

Opolski  Park Naukowo–Technologiczny Sp. z o.o. realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.

Zysk Spółki nie może być przeznaczony do podziału między wspólników, przeznacza się go w całości na działalność zgodną z przedmiotem działalności Spółki.

Pisanie projektów

Opolski Park Naukowo-Technologiczny dysponuje doświadczeniem w zakresie pisania i realizacji projektów dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych i innych środków pomocowych.
Korzystając z naszej pomocy możecie Państwo również sięgnąć po dodatkowe źródło wsparcia.

Starania o dodatkowe fundusze to sposób na rozwój i umocnienie pozycji na rynku mimo ciężkiej sytuacji gospodarczej.
Dzięki pozyskaniu dotacji mogą Państwo inwestować w rozwój kompetencji pracowników oraz infrastrukturę i urządzenia.

Naszą ofertę kierujemy do instytucji, firm i osób fizycznych.

Podobne Parki