Park i Inkubator LIFESCIENCE – Karków

Bobrzyńskiego 14 Kraków

Website

+48 12 297 46 00

Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) ma na celu tworzenie wartości dla inwestorów, przedsiębiorców i naukowców oraz wspieranie innowacyjności na poziomie międzynarodowym poprzez komercjalizację nauki i łączenie jej z biznesem.

Elastyczna i komplementarna oferta spółki w tym obszarze oparta jest na inwestycjach kapitałowych, programie GRANTY oraz transferze technologii. Współpraca JCI z polskimi uczelniami, w tym wiodąca z Uniwersytetem Jagiellońskim, wspiera innowacyjność oraz gwarantuje wysoki poziom usług oferowanych przez spółkę.

JCI inwestuje w spółki i zapewnia finansowanie dla innowacyjnych projektów z uwzględnieniem trendów i standardów panujących w branży life science na rynku międzynarodowym, a eksperci JCI na bieżąco gromadzą i analizują informacje z rynku kapitałowego.

Podobne Parki