Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach

Innowacyjna 1 Suwałki

Website

+48 (87) 564 22 00

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Koncepcja utworzenia parku naukowo – technologicznego w Suwałkach powstała z inicjatywy Józefa Gajewskiego Prezydenta Miasta Suwałk w połowie 2003 roku. Stanowiła efekt dyskusji i poszukiwań przedstawicieli lokalnej administracji samorządowej, radnych oraz ludzi nauki, którzy dążyli do wypracowania aktywnych działań zapobiegających dalszym opóźnieniom cywilizacyjnym i przyśpieszenia rozwoju województwa podlaskiego, a zwłaszcza suwalskiego.
Inicjatywa utworzenia parku naukowo – technologicznego wynikała także z możliwości pozyskania środków pomocy europejskiej na rozwój inicjatyw służących stymulowaniu działań gospodarczych, innowacyjnych i wspieraniu przedsiębiorczości rozwijającej się w oparciu o nowe technologie.

Misją Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach jest zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski północno-wschodniej, a w konsekwencji województwa podlaskiego, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy zorientowanej na zaawansowane technologie i wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej.

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Wynajmie halę procesów technologicznych zlokalizowaną w kompleksie obiektów przy ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

Ogólna powierzchnia hali wynosi 745 m² i składa się z pomieszczeń:

  • produkcyjnych,
  • magazynowych,
  • socjalnych i sanitarnych.

Hala może być wykorzystana do umieszczenia w niej nieuciążliwej produkcji lub może być przeznaczona na magazyn wysokiego składowania.

Hala posiada wjazdy z zewnątrz poprzez dwoje zmechanizowanych wrót szerokości 4 m i wysokości 4,20 m.

Powierzchnia hali podzielona jest na 3 części i może być wykorzystana w całości lub w częściach. W skład wyposażenia wchodzą o pomiarowane instalacje energii elektrycznej, wody i gazów technicznych niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej. Powierzchnie produkcyjne objęte są monitoringiem.

Proponujemy cenę wynajmu 20 zł za 1 m² – do negocjacji.

W cenie najmu zapewniamy:

– ogrzewanie i wentylację,

– dostęp do infrastruktury tele-informacyjnej,

– możliwość reklamy na zewnętrznych nośnikach reklamowych,

– ochronę obiektu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

park@park.suwalki.pl, tel. 87 564 22 55

Podobne Parki