Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice”

GLIWICE Konarskiego 18C

Website

(+4832) 335 85 00, (+48)607 363 765

Park Naukowo – Technologiczny „Techno-park Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

„Techno-park Gliwice” to nowoczesny budynek o powierzchni ponad 2000 m2, która w większości przeznaczona  jest pod wynajem dla nowoczesnych przedsiębiorstw. Obecnie w siedzibie Parku znajdują się 24 firmy. Kilka z nich to przedsiębiorstwa reprezentujące wysoki poziom technologiczny, ale zdecydowana większość to nowe inicjatywy – firmy, których właścicielami lub osobami zatrudnionymi są w większości absolwenci uczelni wyższych, głównie Politechniki Śląskiej.

„Techno-park Gliwice” posiada szeroko rozwiniętą ofertę dla przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Bliskość Politechniki Śląskiej, dostęp do nowoczesnych, w pełni wyposażonych pomieszczeń i innowacyjnych urządzeń, a także liczne szkolenia i specjalistyczne doradztwo prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów to tylko nieliczne atrybuty naszej instytucji.

Wśród oferty skierowanej do przedsiębiorstw znajdują się audyty innowacyjności, pakiety mentoringu i doradztwa oraz możliwość dołączenia do firm Wirtualnego Inkubatora, co pozwala na zarejestrowanie firmy pod prestiżowym adresem bez konieczności najmu lokalu.

W naszym parku koncentrujemy się na wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej. Szeroka współpraca z różnymi instytucjami naukowymi i technologicznymi, uczelniami wyższymi, parkami naukowymi oraz organizacjami zagranicznymi, a także liczne projekty, które realizujemy, potwierdzają udział Parku w rozwoju przedsiębiorczości nie tylko w naszym regionie. Szkolenia oraz doradztwo, które prowadzimy dla studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni wyższych doprowadziły do powstania 60 nowoczesnych działalności gospodarczych, z których 16 działa obecnie w siedzibie „Techno-parku Gliwice”.

Park maszyn „Techno-parku Gliwice” pozwala na oferowanie specjalistycznych usług m.in. w zakresie wytwarzania elementów maszyn i urządzeń metodą Rapid Prototyping, wykonywania pomiarów przy wykorzystaniu współrzędnościowej maszyny pomiarowej, obróbki przedmiotów strumieniem wodno – ściernym w technice 3D, a także projektowania w 3D przy wykorzystaniu oprogramowania CATIA oraz Solid EDGE.

Jedną z licznych inicjatyw Parku jest Dzień Nauki i Przemysłu, który realizowany jest co roku począwszy od  roku 2009. Ideą imprezy jest prezentacja przez innowacyjne przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze z regionu województwa śląskiego swoich najnowszych osiągnięć w formie ciekawostek naukowych i technicznych, wykorzystując eksperymenty oraz projekty interaktywne. Projekt ma na celu przyczynić się do propagowania innowacji technologicznych i naukowych, a także do wzrostu zainteresowania mieszkańców Gliwic oraz miast sąsiadujących działaniami oraz rozwojem przedsiębiorczości na terenie województwa śląskiego.

 

Techno-park Gliwice świadczy usługi na rzecz osób przedsiębiorczych, naukowców, studentów, a także firm i instytucji. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno usługi z zakresu wynajmu pomieszczeń biurowych, warsztatowych czy sal konferencyjnych jak i usługi specjalistycznego doradztwa biznesowego oraz technologicznego. Od wielu lat Techno-park Gliwice zapewnia wsparcie osób przedsiębiorczych w zakresie tworzenia modeli biznesowych, szkoleń z zakresu ogólno rozumianej przedsiębiorczości oraz doradztwa i coachingu. Przedsiębiorstwa wspieramy poprzez organizację specjalistycznych szkoleń technologicznych przy wykorzystaniu naszego parku maszyn oraz oprogramowania inżynierskiego. Do przedsiębiorstw kierujemy również propozycję objęcia ich programem coachingu indywidualnego oraz grupowego. Wieloletnie działanie w obszarze wykorzystania funduszy europejskich zapewniło nam kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji projektowych, które z sukcesami otrzymują granty w ramach funduszy UE oraz NCBIR. Dzięki zdobytemu doświadczeniu świadczymy usługi tworzenia kompletnych dokumentacji projektowych oraz opinii o innowacyjności. Młodych przedsiębiorców zachęcamy do nawiązania współpracy z parkiem w zakresie wirtualnego inkubatora oraz stacjonarnego inkubatora przedsiębiorczości.

Oferujemy również bezpłatny udział studentów, naukowców oraz przedsiębiorców w wielu realizowanych przez nas szkoleniach w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. np.

Jednym z głównych zadań Techno-parku jest ułatwienie transferu technologii. W tym celu udostępniamy informacje o technologiach dostępnych w Politechnice Śląskiej. Baza danych jest uzupełniana na bieżąco i wkrótce powinny być dostępne wszystkie oferowane technologie i usługi. Aktualnie zarejestrowanych jest 489 technologii w 15 preferowanych branżach.

Podobne Parki