Park Naukowo – technologiczny w Koszalinie

Partyzantów 17 Koszalin

Website

(+48 094) 347 84 16

Istnieje od 4 września 2009 roku. Został założony przez Politechnikę Koszalińską i Gminę Miasto Koszalin. Jego celem jest wspieranie lokalnego biznesu oraz starania o maksymalne zwiększenie konkurencyjności. Misją Parku Technologicznego jest wzrost potencjału społeczno-gospodarczego miasta Koszalin oraz stymulowanie współpracy środowiska naukowego i lokalnego biznesu. Dążeniem Spółki jest także aktywizacja lokalnej społeczności oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym, głównie migracji młodzieży.

Położenie:

Siedziba Parku Technologicznego SA mieści się w wyremontowanym budynku w przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie, który zajmowany był wcześniej przez wydziały uczelni. PT SA będą sukcesywnie przekazywane kolejne budynki przy ul. Racławickiej. Obiekty znajdują się przy głównych traktach komunikacyjnych (obwodnica śródmiejska łącząca się z drogą krajową nr 11 oraz bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk).

Dla firm:

  • wynajem powierzchni biurowej,
  • doradztwo gospodarcze,
  • usługi księgowe i prawne dla firm zrzeszonych w ramach PT SA,
  • usługi w zarządzaniu przedsięwzięciami,
  • organizacja misji gospodarczych, wyjazdów studyjnych, giełd kooperacyjnych oraz warsztatów szkoleniowych,
  • pomoc w znajdowaniu branżowych partnerów krajowych i zagranicznych dla firm działających w ramach Parku,
  • usługi w zakresie przygotowania projektów europejskich,
  • wspólne występowanie o finansowanie i realizacja projektów europejskich przez Uczelnię, Park i firmy z Parku,
  • wynajem powierzchni konferencyjnej, wykładowej i innej,
  • zamieszczanie na stronach PT SA wizytówek firm działających w ramach Parku z linkiem strony internetowej wraz z krótkim opisem oferty firmy w j. polskim, angielskim i niemieckim.

Podobne Parki