Park Przemysłowy Bukowice

Wrocław Zagloby 22

Website

+48 602 788 163

Rozwój gminy Brzeg Dolny związany jest z rozwojem przemysłu ze szczególną preferencją dla działalności przemysłowej firm współpracujących z podstawową jednostką gospodarczą na terenie gminy – zakładami chemicznymi PCC Rokita SA, przeprowadzenie inwestycji zmierzających do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców, rozwój struktury komunikacyjnej, w tym budowa mostu drogowego na Odrze, który znacznie ułatwi komunikację miasta z autostradą A-4 i Portem Lotniczym Wrocław, pełne uzbrojenie terenów wiejskich. Nasze szanse to przede wszystkim:

 • Wzrost znaczenia rzeki Odry jako szlaku wodnego;
 • Realizacja Programu dla Odry 2006;
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej;
 • Wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce;
 • Budowa obwodnicy autostradowej dla aglomeracji wrocławskiej;
 • Budowa stopnia wodnego w Malczycach;
 • Rozwój agroturystyki;
 • Rozwój internetu i innych nowoczesnych form komunikacji;
 • Racjonalizacja gospodarki odpadami;
 • Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Brzegu Dolnym;
 • Współpraca z samorządami krajowymi i zagranicznymi.

Celem wspólnych działań jest:

 • pozyskanie inwestorów strategicznych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • rozwój regionu w oparciu o tradycje przemysłowe
 • działanie w zgodzie z ochroną środowisk

Oferujemy :

Oferujemy zainteresowanym terenami w Parku Przemysłowym Bukowice obszar o powierzchni do 114 ha, w pełni uzbrojony i gotowy pod inwestycje.

Jako prywatni właściciele oferujemy również nasze doświadczenie oraz know-how dla firm zdecydowanych na inwestycje w naszym Parku.

 • małe działki o powierzchni do 3 ha pod różnego rodzaju usługi i rzemiosło oraz terenami z pełnym uzbrojeniem technicznym z przeznaczeniem na działalność handlową,
 • tereny pod budownictwo jedno- i wielorodzinne.

Tereny te położone są w centrum miasta oraz w innych jego rejonach.