Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.

Płock Zglenickiego 42

Website

+48 24 364 03 50

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółkę Akcyjną. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy.

PPPT jest wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Grunty inwestycyjne znajdujące się w obszarze Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego znajdują się w użytkowaniu wieczystym PKN ORLEN S.A. oraz stanowią własność Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. Część gruntów znajduje się również we władaniu Gminy Płock.

Profil wyjściowy PPPT definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i PCC Rokita S.A., a także istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi i badawczo-rozwojowymi czy informatyką i telekomunikacją.

Baza surowcowa i produktowa jaką oferuje Grupa ORLEN oraz firmy z najbliższego otoczenia gospodarczego PPPT pozwalają na lokalizację i prowadzenie działalności przedsiębiorstw szerokiego wachlarza branż przemysłowych, produkcyjnych i usługowych.

Na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego znajdują się funkcjonalne obiekty administracyjne z kompletnym zapleczem socjalnym niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom przyszłym przedsiębiorcom zapewniamy dostęp do sprawnej i nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz materialnej.

Oferta PPPT daje inwestorom możliwość zlokalizowania działalności w dynamicznie rozwijającym się mieście – ośrodku o dużym potencjale gospodarczym, położonym w centrum Polski i Europy, gdzie silnie rozwinięte środowisko akademickie i doświadczone zasoby ludzkie to gwarancja dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry dla każdego Klienta.

Dla wielu już okazaliśmy się Parkiem Nowych Możliwości. Przekonaj się, że możemy być nim także dla Ciebie.

Szkolenia i edukacja

W ofercie grupy kapitałowej PPPT S.A. bardzo ważne miejsce zajmują usługi szkoleniowe świadczone przez spółkęCentrum Edukacji Sp z o.o. w Płocku. Od powołania w 1999 roku spółka nieprzerwanie kojarzona jest z najwyższym poziomem kształcenia i doradztwa. Szeroką listę szkoleń, warsztatów i kursów uzupełniają studia podyplomowe we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim czy Politechniką Krakowską.
Zajęcia prowadzone są w kompleksie szkoleniowym Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kobylińskiego 25. Szczegółowy opis infrastruktury dydaktycznej znajdą Państwo w dziale W centrum Płocka w lewym menu serwisu.
W celu zapoznania się ze szczegółami oferty szkoleniowej zapraszamy na stronę www.centrumedukacji.pl. Do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci 

Szkolenia i edukacja

W ofercie grupy kapitałowej PPPT S.A. bardzo ważne miejsce zajmują usługi szkoleniowe świadczone przez spółkęCentrum Edukacji Sp z o.o. w Płocku. Od powołania w 1999 roku spółka nieprzerwanie kojarzona jest z najwyższym poziomem kształcenia i doradztwa. Szeroką listę szkoleń, warsztatów i kursów uzupełniają studia podyplomowe we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim czy Politechniką Krakowską.
Zajęcia prowadzone są w kompleksie szkoleniowym Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kobylińskiego 25. Szczegółowy opis infrastruktury dydaktycznej znajdą Państwo w dziale W centrum Płocka w lewym menu serwisu.
W celu zapoznania się ze szczegółami oferty szkoleniowej zapraszamy na stronę www.centrumedukacji.pl . Do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci Centrum Edukacji Sp. z o.o , którzy nie tylko profesjonalnie doradzą przy doborze odpowiednich szkoleń, ale również szczegółowo odpowiedzą na wszystkie pytania.

Zapraszamy.

Podobne Parki