Policki Park Przemysłowy – Infrapark Police

Police

Website

(0-91) 317 22 00

W kwietniu 2004 roku utworzono Park Przemysłowy Police wraz z zarządzającą nim Spółką występującą pod nazwą „INFRAPARK Police” S.A.

Porozumienie podpisali:

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Gmina Police
Starostwo Powiatu Polickiego
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wymienione podmioty (oprócz Starostwa) są też akcjonariuszami „INFRAPARK Police” S.A.

Głównym celem utworzenia Parku Przemysłowego Police i „INFRAPARK Police” S.A. było stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami i prawem UE obszaru intensywnego gospodarowania dla podmiotów gospodarczych, wyróżniającego się dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz profesjonalnymi usługami wspomagającymi wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze.

Spółka „INFRAPARK Police” S.A. zarejestrowana została 21 czerwca 2004 roku. W pierwszym kwartale 2007 roku dzięki połączeniu oferty „INFRAPARK Police” S.A., Zakładów Chemicznych „Police” S.A. i Zarządu Morskiego Portu „Police” Sp. z o.o., powstała inicjatywa powołania „Polickiego Parku Przemysłowego”, który miałby jeszcze wyraźniej podkreślić atrakcyjność propozycji inwestycyjnych rozwijającego się regionu polickiego dla polskiego i zagranicznego biznesu.

„Policki Park Przemysłowy”, czyli skonsolidowana, z powiększoną ofertą „przestrzeń inwestycyjna”, wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturalnym i personalnym trzech wymienionych podmiotów, stanowi na dzień dzisiejszy jedną z najlepszych w kraju ofert handlowych.

Ulgi z tytułu specjalnej strefy ekonomicznej:

Część Parku Przemysłowego Police ma status Podstrefy Police Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestor ma możliwość uzyskania preferencyjnych warunków ekonomicznych poprzez lokalizację inwestycji w SSE na terenach PPP. Preferencje te dotyczą ulgi w podatku dochodowym, który wynosi 40%. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy (koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników) dla dużych przedsiębiorstw, 50% dla średnich i 60% dla małych firm.

„INFRAPARK Police” S.A., prowadzi ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oferującym miedzy innymi:

 • staże zawodowe
 • przygotowanie zawodowe
 • bezpłatne szkolenia przyszłych pracowników (osób bezrobotnych)
 • doradztwo zawodowe
 • poszukiwanie odpowiedniej kadry
 • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

Podobne Parki

 • Park Przemysłowy Bukowice

  Rozwój gminy Brzeg Dolny związany jest z rozwojem przemysłu ze szczególną preferencją dla działalności przemysłowej firm współpracujących z podstawową jednostką gospodarczą na terenie gminy – zakładami chemicznymi… czytaj więcej

 • Pomorski Park Przemysłowo – Technologiczny

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to innowacyjność i przedsiębiorczość. To najlepsze miejsce dla poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych i rozwoju firm innowacyjnych. To doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysoko… czytaj więcej

 • Stargardzki Park Przemysłowy

  Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego została utworzona w 2003 roku. W 2004 roku  Miasto Stargard Szczeciński, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Powiat Stargardzki oraz była Akademia Rolnicza w Szczecinie (obecnie… czytaj więcej