Pomorski Park Przemysłowo – Technologiczny

Gdynia Aleja Zwycięstwa 96/98

Website

+48 58 698 21 70

8:00-16:00

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to innowacyjność i przedsiębiorczość.

 • To najlepsze miejsce dla poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych i rozwoju firm innowacyjnych.
 • To doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysoko zaawansowane technologie, głównie w dziedzinach biotechnologii i ochrony środowiska, informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz wzornictwa przemysłowego.
 • To najlepsze miejsce do rozwoju i współpracy.

Ideą PPNT jest skoncentrowanie na niewielkiej powierzchni wielu czynników związanych z rozwojem firm, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, transfer i wdrażanie technologii.

PPNT charakteryzuje się głównie:

 • współpracą wielu podmiotów – ośrodków badawczo-rozwojowych, placówek naukowych, podmiotów gospodarczych, instytucji doradczych, finansowych i szkoleniowych
 • specjalnymi warunkami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi
 • wspieraniem transferu technologii

Powstanie i funkcjonowanie PPNT przynosi liczne korzyści dla:

 • przedsiębiorców – niskie koszty oraz wygoda prowadzenia działalności
 • studentów i absolwentów – możliwość założenia własnej firmy w przyjaznym otoczeniu, niskie koszty oraz doradztwo naukowe i biznesowe
 • mieszkańców regionu – korzystny klimat dla rozwoju kreatywności i aktywizacji społeczności regionalnej oraz nowe, stałe miejsca pracy
 • gospodarki regionu – wzrost konkurencyjności, pobudzenie i restrukturyzacja gospodarki regionalnej
 • środowiska – rewitalizacja terenu, wsparcie dla firm zajmujących się ochroną środowiska.

PPNT oferuje nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, sale konferencyjne i wystawiennicze,  prototypownie, przestrzeń rekreacyjną oraz usługi Centrum Nauki EXPERYMENT, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej.

Parkiem zarządza Gdyńskie Centrum Innowacji – jednostka budżetowa Miasta Gdyni.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny koncentruje na niewielkiej przestrzeni szereg czynników związanych z rozwojem firm, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej oraz transfer i wdrażanie technologii przy wykorzystaniu efektów synergicznych. PPNT oferuje specjalistyczne usługi proinnowacyjne oraz zaplecze badawczo-rozwojowe.

Zakres oferowanego wsparcia dla firm obejmuje:

 • Bogatą bazę kontaktów
 • Możliwość znalezienia partnerów i współpracy „drzwi w drzwi” z innowacyjnymi sąsiadami oraz instytucjami naukowo-badawczymi
 • Przynależność do prestiżowych organizacji międzynarodowych skupiających ośrodki wspierania innowacyjności z całego świata, m.in. IASP
 • Opiekę naukową i biznesową
 • Dostęp do wiedzy i baz danych
 • Możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
 • Możliwość nauki języków obcych oraz savoir vivre’u w biznesie
 • Intensywną promocję działań Partnerów PPNT
 • Dostęp do laboratoriów badawczych
 • Doradztwo w zakresie:
  • własności patentowej i intelektualnej
  • komercjalizacji technologii
  • planowania strategicznego
  • zarządzania produktem innowacyjnym
  • wdrażania nowych usług i produktów
  • pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów
  • możliwości współpracy przedsiębiorców z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

Podobne Parki