Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM

Poznań Rubież 46

Website

61 8279 700

PPNT ogólnie:

 • Pierwszy park naukowo-technologiczny założony w maju 1995 roku
 • Całkowita powierzchnia budynków 18.450 m2
  • Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych 2.650 m2
  • Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii 5.700 m2
  • Inne laboratoria 2.400 m2
  • Inkubator Technologiczny (InQbator) 3.700 m2
  • Przedszkole 388 m2
 • Liczba lokatorów (firm innowacyjnych spin-offs, start-ups) ~70
 • Liczba pracujących na terenie PPNT ~350
 • Zatrudnieni w PPNT 115
 • Przychody (2012) 19,6 mln zł
 • Zysk (2012) 3,3 mln zł

Nasza działalność:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) to pierwszy tego typu park w Polsce. Powstał w maju 1995 roku w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy prof. dr hab. Bogdana Marcińca, byłego Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie Prezesa Zarządu Fundacji UAM oraz Dyrektora PPNT.

Podnoszenie innowacyjności

PPNT tworzy idealne warunki dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce.

Mały i duży biznes

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to również miejsce świadczące szeroki zakres usług dla małego i dużego biznesu. Funkcjonowanie takich działów Parku jak InQbator Technologiczny czy Centrum Wspierania Innowacji, pozwala na kompleksową pomoc dotyczącą zarówno wsparcia merytorycznego, zapewnienia miejsca dla działalności początkującym przedsiębiorstwom, jak i pozyskiwania środków unijnych, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi czy wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych lub innowacyjnych.

Wynajem powierzchni

Ofertę uzupełniają nowoczesne, świetnie wyposażone powierzchnie laboratoryjne i biurowe, zaplecze IT, a także wysoko specjalistyczna aparatura badawcza.

Nasi odbiorcy

 • Osoby planujące założenie własnej, konkurencyjnej i przyszłościowej działalności.
 • Przedsiębiorcy, którzy chcą poprawić swoją pozycję na rynku poprzez wzrost innowacyjności firmy.
 • Jednostki badawczo-rozwojowe, samorządowe, a także pracownicy naukowi uczelni wyższych.

1.Badania i Rozwój

 • Finansowanie
 • Zarządzanie projektem
 • Usługi badawcze
 • Aparatura badawcza
 • Laboratoria

2.Wdrażanie Innowacji

 • Diagnoza potencjału i potrzeb
 • Analiza konkurencji i trendów
 • Strategia komercjalizacji
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Transfer technologii
 • Wdrażanie technologii

3.Tworzenie Firmy

 • Biznesplan i model biznesowy
 • Pakiet dla przedsiębiorczych
 • Finansowanie
 • Powierzchnia biurowa i laboratoryjna z dostępem do infrastruktury dla młodych firm

4.Rozwój Firmy

 • Analiza rynku
 • Audyt innowacji
 • Strategie rozwoju
 • Finansowanie
 • Poszukiwanie partnerów w kraju i za granicą
 • Dostęp do infrastruktury i wsparcia partnerskich parków

Podobne Parki