Śląski Park Przemysłowy

Ruda Śląska szyb walenty 26

Website

32 78 95 101

7:45 - 15:45

Parki przemysłowe i technologiczne zostały po raz pierwszy w Polsce zdefiniowane w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji 20 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 41, poz. 363, uwzględnia Dz.U. 2005 r. 249, poz. 2104). Zgodnie z nią parkiem przemysłowym jest zespół nieruchomości z infrastrukturą techniczną po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego. Założenia parku technologicznego są podobne tylko, że w tym przypadku chodzi przede wszystkim o przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.
Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny to ponad 1000 hektarów powierzchni inwestycyjnych, doskonale skomunikowane i położone w centrum aglomeracji śląskiej tereny. Stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu doskonałych inwestycyjnie terenów.

Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny powstał na mocy porozumienia podpisanego 18 czerwca 2004 roku przez:

 •         Miasto Ruda  Śląska,
 •         Miasto Świętochłowice,
 •         Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w Rudzie  Śląskiej,
 •         PPUH „Rudpol – OPA” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,
 •         Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo Energia” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

OFERTA LABORATORIUM GEODEZJI

 

Laboratorium Geodezji w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym oferuje :
 

1. Wykonywanie pomiarów geodezyjno – kartograficznych min:

• pomiary metodą RTK,
• wykonywanie map do celów projektowych,
• geodezyjna obsługa inwestycji,
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
• podziały nieruchomości,
• wznowienie granic,
• tyczenie budynków i budowli,
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

2. Skanowanie przestrzenne min:

• inwentaryzacje i tworzenie trójwymiarowych modeli zewnętrznych elewacji i wnętrz budynków,
• inwentaryzacje architektoniczne i architektoniczno-konserwatorskie budynków,
• tworzenie trójwymiarowych map do celów projektowych,
• pomiary elementów konstrukcyjnych budowli,
• tworzenie trójwymiarowych modeli pojedynczych części lub fragmentów maszyn.

 

Podobne Parki

 • Park Przemysłowy Bukowice

  Rozwój gminy Brzeg Dolny związany jest z rozwojem przemysłu ze szczególną preferencją dla działalności przemysłowej firm współpracujących z podstawową jednostką gospodarczą na terenie gminy – zakładami chemicznymi… czytaj więcej

 • Policki Park Przemysłowy – Infrapark Police

  W kwietniu 2004 roku utworzono Park Przemysłowy Police wraz z zarządzającą nim Spółką występującą pod nazwą „INFRAPARK Police” S.A. Porozumienie podpisali: Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Gmina Police… czytaj więcej

 • Pomorski Park Przemysłowo – Technologiczny

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to innowacyjność i przedsiębiorczość. To najlepsze miejsce dla poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych i rozwoju firm innowacyjnych. To doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysoko… czytaj więcej