SpeedUp Iqbator

Poznań, Sadowa 32

Website

61/827 09 99

SpeedUp Group

Podobne Parki

  • Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp.z.o.o

    udzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, która została powołana Uchwałą Rady Miasta nr 383/XVII/2003 z 11 grudnia 2003 r. Działalność Inkubator rozpoczął dnia 15 marca… czytaj więcej

  • Inkubator Przedsiębiorczości

    Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” Misja Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w celu ograniczenia skutków bezrobocia, animowanie rozwoju lokalnego poprzez tworzenie odpowiednich instrumentów. Prowadzone działania Zorganizowanie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Funduszu… czytaj więcej

  • Regionalna Izba Gospodarcza

    Inkubator Przedsiębiorczości Regionalna Izba Gospodarcza