Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

Sławno Chełmońskiego 30

Website

810 30 21

Uprzejmie informujemy iz z dniem 07 października 2009  roku w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego powstał Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Sławnieprzy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Sławnie powstał na potrzeby realizacji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej” (Poddziałanie 7.2.2 POKL).

Zadania, które Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Sławnie będzie realizował:

 1. Monitorowanie i okreslanie potrzeb szkoleniowych uczestników projektu.
 2. Organizowanie konsultacji eksperckich i sesji doradczych.
 3. Rekrutacja uczestników szkoleń i innych działań realizowanych w ramach projektu.
 4. Organizowanie spotkań promocyjnych.
 5. Doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu w zakresie podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
 6. Udostępnianie zainteresowanym specjalistycznych publikacji i umożliwienie dostępu do internetu oraz pomocy naukowych.
 7. Kontaktowanie uczestników projektu z ekspertami zewnętrznymi.
 8. Opiekę i bieżący kontakt z instytucjami i organizacjami buiorącymi udział w innych działaniach projektu.

 Beneficjentami Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Sławnie mogą być:

 1. Organizacje pozarządowe
 2. Instytucje rynku pracy
 3. Osoby fizyczne zamierzające utworzyć podmiot ekonomii społecznej

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Sławnie czynny jest w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek 7.30 – 13.30
 • wtorek 12.00 – 18.00
 • środa 12.00 – 18.00
 • czwartek 7.30 – 13.30
 • piątek 7.30 – 13.30

Podobne Parki

 • Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp.z.o.o

  udzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, która została powołana Uchwałą Rady Miasta nr 383/XVII/2003 z 11 grudnia 2003 r. Działalność Inkubator rozpoczął dnia 15 marca… czytaj więcej

 • Inkubator Przedsiębiorczości

  Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” Misja Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w celu ograniczenia skutków bezrobocia, animowanie rozwoju lokalnego poprzez tworzenie odpowiednich instrumentów. Prowadzone działania Zorganizowanie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Funduszu… czytaj więcej

 • Regionalna Izba Gospodarcza

  Inkubator Przedsiębiorczości Regionalna Izba Gospodarcza