Polska Polska

Polska Polska

II Międzynarodowy Kongres Bioekonomii.

20 września 2013, Łódź

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii, który odbędzie się w ramach Bioeconomy Week w dniu 20 września 2013r. w Hotelu Łódź, ul. Ogrodowa 17.

Międzynarodowy Kongres Bioekonomii jest pierwszą w Polsce inicjatywą naukowo – gospodarczą, podczas której spotykają się przedstawiciele reprezentujący wszystkie sfery gospodarki, aby przedyskutować wyzwania związane z komunikacją zagadnień z obszaru bioekonomii.

Kongres to przedsięwzięcie będące platformą pozwalającą na budowanie bliskiej, efektywnej i opartej na wzajemnych korzyściach współpracy biznesu, nauki i samorządu w zakresie bioekonomii.

Kongres stanowi miejsce, w którym następuje podjęcie ukierunkowanych i konkretnych zadań z zakresu gospodarki, ochrony środowiska i jakości pod względem społecznym, pozwalając jednocześnie wypracować bardziej zrównoważone i efektywne modele produkcji, konsumpcji, rozwoju i stylu życia.

 

 Zapraszamy!