Polska Polska

Polska Polska

KONFERENCJA „POLSKI EKSPORT:PODBÓJ NOWYCH RYNKÓW”.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji „Polski eksport: podbój nowych rynków”.

Konferencja odbędzie się 26 września 2013 r., w godz. 10.00-17.00 w Hotelu City , w Bydgoszczy (ul. 3 maja 6, sala B+C).

 

ORGANIZATORZY

Organizatorem konferencji „ Polski eksport: podbój nowych rynków” jest Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Stowarzyszeniem Integracja i Współpraca.

 

O KONFERENCJI

Konferencja „Polski eksport: Podbój nowych rynków” dedykowana jest przedsiębiorcom z różnych branż prowadzącym działalność eksportową/ importową i/ lub planującym jej podjęcie.

Wydarzenie poprowadzi dr Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, natomiast program wydarzenia swoimi wystąpieniami uświetnią eksperci specjalizujący się w tematyce proeksportowej.

W pierwszej części konferencji przewidziana jest debata z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki oraz instytucji otoczenia biznesu na temat przyszłości polskiego eksportu w nowej perspektywie 2014-202, a także prezentacja założeń projektu systemowego realizowanego przez COIE na rzecz polskich przedsiębiorców w ramach, Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Druga część konferencji poświęcona będzie natomiast poszczególnym rynkom zagranicznym, tj. rynkom wschodnim, Afryce i Ameryce Południowej, a także działaniom marketingowym na rynkach zagranicznych w oparciu o case study.

Udział w konferencji „ Polski eksport: podbój nowych rynków” jest bezpłatny.

 

Program konferencji „ Polski eksport: podbój nowych rynków” w załączeniu.

 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Ze względu na uwarunkowania organizacyjne prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 20 września 2013 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza, do którego link znajdziecie Państwo tutaj , pod numerem telefonu Stowarzyszenia Integracja i Współpraca w Toruniu tel. (056) 655 58 16, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: eksport@kujawsko-pomorskie.pl oraz paulina.janiszewska@forumgospodarcze.pl.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową/ importową i/ lub planujący jej podjęcie oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i organizacji gospodarczych. Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora.

 

Konferencja „Polski eksport: podbój nowych rynków” zostanie sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

Źródło: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl