Polska Polska

Polska Polska

Lider Innowacji osiąga sukcesy w biznesie.

„Możemy osiągnąć wszystko to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić!”.

Prof. Mario Raich

Lider Innowacji osiąga sukcesy w biznesie.

 

Do niestandardowego i innowacyjnego myślenia zachęca wszystkich uczestników Programu Rozwoju Liderów Innowacji profesor Mario Raich, światowej lasy specjalista w dziedzinie zarządzania procesami innowacyjnymi. Program startuje w listopadzie w Letia Business Center w Legnicy.

Głównym celem programu jest zaangażowanie uczestników w proces innowacyjny i zapoznanie z metodami rozwoju innowacji, prowadzącymi do opracowania kreatywnych rozwiązań. Program Rozwoju Liderów Innowacji opiera się o międzynarodowe doświadczenia i jest ukierunkowany na tworzenie nowoczesnych rozwiązań w biznesie. Ma praktyczny charakter, jego rezultatem jest opracowany Business Case odnoszący się do innowacyjnej koncepcji rozwoju firmy umieszczony w jej realiach strategicznych. Business Case stanowi główny produkt projektu będący podstawą do podjęcia decyzji działań wdrożeniowych związanych z wprowadzeniem innowacji.

Program opiera się o cykl warsztatów oraz konsultacji, w których biorą udział kilkuosobowe zespoły reprezentujące poszczególne firmy. Uczestnicy procesu uczą się jak wykorzystywać techniki prowadzące do kreatywnych rozwiązań i pracują z zadaniami w których mogą praktycznie zastosować zdobytą wiedzę. W trakcie procesu innowacyjnego istotne są cztery sposoby myślenia: kreatywny – wspierający znajdywanie i prace z kreatywnymi rozwiązaniami, koncepcyjny – związany ze stworzeniem Business Case, przedsiębiorczy – związany z wdrożeniem opracowanego pomysłu oraz sposób myślenia związany z dbałością zapewniająca trwałość stworzonego rozwiązania. Program startuje w listopadzie i kończy się na wiosnę przyszłego roku. Chęć uczestnictwa w programie można jeszcze zgłaszać mailowo: m.kubik@kghm.letia.pl.

RAICH

 

Profesor Mario Raich określany jest myślicielem przyszłości. Zajmuje się badaniem przyszłości, future designe oraz kreatywnymi rozwiązaniami i innowacjami. Jest międzynarodowym konsultantem zarządzania pracującym we wszystkich regionach świata, autorem licznych publikacji na temat zarządzania strategicznego. Od 1997 roku prof. Raich jest Prezesem Learnità London – firmy koncentrującej się na rozwoju biznesu opartego o innowacje.

 

Organizatorami cyklu warsztatów są:

Human Partner, Learnità, Xellect oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny SA.