Polska Polska

Polska Polska

Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny

Technopark – podstawowe informacje

Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny , w skrócie Technopark Łódź, to idealne miejsce dla firm z branży nowoczesnych technologii. W Łódzkim Inkubatorze Technologicznym  pracuje już 14 firm. Są to głównie młodzi i ambitni przedsiębiorcy. Listę firm znajdziecie Państwo w katalogu „Firmy z ŁIT”.
Ponadto Technopark Łódź dysponuje 14 hektarami terenu przeznaczonymi pod inwestycje (greenfield).

Podstawowe informacje:

Kapitał zakładowy Technoparku Łódź 8.472.000

Struktura właścicielska Technoparku

1. Miasto Łódź 8 122 udziałów 95, 9%
2. Województwo Łódzkie 50 udziałów 0,6%
3. Uniwersytet Łódzki 100 udziałów 1,2%
4. Politechnika Łódzka 100 udziałów 1,2%
5. Uniwersytet Medyczny 50 udziałów 0,6%
7. Centrum Kupiectwa S.A . 20 udziałów 0,2%
8. Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. 20 udziałów 0,2%
9. Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa 10 udziałów 0,1%

Zarząd Technoparku

Prezes – Tomasz Rychlewski
Członkowie zarządu:
Krzysztof Jóźwik (prorektor Politechniki Łódzkiej)
Witosław Korczyk

Komitet Naukowy

Współpracujemy ściśle ze światem nauki. Przy Technoparku Łódź działa Komitet Naukowy, który pełni funkcję opiniodawczą ale przede wszystkim jest wsparciem dla działających już w inkubatorze firm.
• prof. Tomasz Kacprzak – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki I Automatyki PŁ
• prof. Jerzy Długoński – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ
• prof. Grzegorz Mlostoń – Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
• prof. Stanisław Wysocki – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
• prof. Paweł Liberski – Prorektor UM, Profesor i kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi
• prof. Andrzej Bednarek – Kierownik Katedry Medycyny Molekularnej i Biotechnologii oraz Zakładu Kancerogenezy Molekularnej Uniwersytetu Medycznego
• dr Bogdan Mazurek – ŁARR/ Katedra Innowacji i Marketingu PŁ
• Wojciech Michalski – Dyrektor Wydziału Strategii i Analiz UMŁ
• dr Elżbieta Hibner – członek zarządu województwa łódzkiego
• Tadeusz Porada- Wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej